aktualizácia databázy TZ dňa: 17.3.2018 - 10:29:34 hod

Smernica 94/20/ES

Smernica týkajúca sa okrem iného prvku ťažné zariadenie

Smernica Európskeho parlamentu a rady z 30. mája 1994 o mechanických spájacích zariadeniach motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o pripevnení k takýmto vozidlám.

 

 

POZOR !!!

Ťažné zadarmo !!!
 
 

Nezabúdame na ekológiu
 
 

Pripravujeme
 
 

Nové TZ v ponuke
 
 

Zvoľte si správnu elektroinštaláciu
 

Zvoľte si svoju značku: