aktualizácia databázy TZ dňa: 25.9.2015 - 10:49:30 hod
Koniec skorodovaným podvozkom!
 

.
Montá aných zariadení   
(zinku sa nevyrovná iadna farba!
ivotnos povrchovej úpravy je porovnatená so ivotnosou vozidla, 
duté profily pozinkované aj z vnútra)
 • NA SLOVENSKU dlhodobo bezkonkurenne NAJPREDÁVANEJŠIE ané zariadenie vo svojej kategórii

 • nízka cena
 • bezproblémová montá
 • super jednoduchá manipulácia
 • a 3 bezpenostné prvky
 • spojovacie prvky nie sú zbytone vystavované poveternostným vplyvom
 • ekologická výroba
"bajonetové odnímanie" GALIA (C)
Tu si môete pozrie animáciu a video (prehrajte kliknutím na obrázok)
Prevedenie C - Animácia         Tazne zariadenie GALIA - prevedenie C - video

Slovenské spájacie ané zariadenia

Najpredavanejsie tazne zariadenie na takmer vsetky typy automobilov

s guou ISO 50 pre takmer všetky typy osobných, úitkových a nákladných motorových vozidiel s najkvalitnejšou povrchovou úpravou na trhu - zinku sa nevyrovná iadna farba!
Duté profily aného zariadenia sú dokonca pozinkované aj z vnútra, o je pri inej povrchovej úprave takmer nemoné.
ané zariadenia sú konštruované a vyrábané pomocou moderných technológií v súlade s národnými a medzinárodnými normami a smernicami ako
ISO 9001:2008, 94/20/ES, EHK 55.


V porovnaní s konkurennými produktami na trhu má naše "bajonetové odnímanie" niekoko nesporných výhod, a to:

 • vemi  jednoduchá a ahká manipulácia s minimálnymi nárokmi na fyzickú a technickú zdatnos uívatea - manipuláciu zvládnu aj deti (video),
 • pri odnímaní a spätnom zakladaní nie je potrebné poui rukavice – pred priemyselným tukom Vás chráni sada gumových krytov a praktické puzdro,
 • spolu so spojovacou guou sa súasne odnímajú všetky spojovacie prvky (nezostávajú na vozidle) a teda nie sú alej zbytone vystavované poveternostným vplyvom, o rapídne predluje ivotnos a takisto výrazne prispieva k bezpenosti poas prevádzky – na vozidle zostáva len samotný driak s otvorom, ktorý neobsahuje iadne citlivé asti a okrem toho sa vodotesne uzavrie gumovými krytmi (ak by aj napriek všetkému došlo, k vnútornému zneisteniu driaka, je moné tento bez problémov vyisti, kee otvor v om je priechodzí),
 • uchytenie spojovacej gule na vozidle zabezpeujú a 3 bezpenostné prvky,
 • najexponovanejšie asti sú adekvátne tepelne spracované (vákuové kalenie).

Ukáky zinkovaných aných zariadení (kliknite pre zväšenie)

 
Zinkované ané zariadenie 1

 
Zinkované ané zariadenie 2
 
Google+

 

 

 

POZOR !!!

an zadarmo !!!
 
 

Nezabdame na ekolgiu
 
 

Pripravujeme
 
 

Nov TZ v ponuke
 
 

Zvote si sprvnu elektrointalciu
 

Zvoľte si svoju značku: